Algemene huurvoorwaarden Bootverhuur Zoutkamp

Voor de verhuur hanteren wij de algemene geldende voorwaarden voor huur en verhuur pleziervaartuigen zoals de Hiswa voorwaarden en de aanvullende bepalingen van Bootverhuur Zoutkamp.

Aanvullende bepalingen van huur en verhuurvoorwaarden van Bootverhuur Zoutkamp gevestigd te Zoutkamp KvKnr: 80884008.

 1. Huurperioden

Zoals vooraf besproken met de verhuurder en gereserveerd.

 1. Betalingsvoorwaarden kampeerboot:
 • De 7e dag voor de initiële vertrekdatum moet de huursom en de borg van €200,- betaald zijn.
 • De borg wordt binnen 24 uur na aankomst weer overgemaakt naar uw rekening. Mits de boot en alle zaken aan boord weer worden ingeleverd zoals het ook is meegegeven.
 1. Annuleringsvoorwaarden kampeerboot:
 • Bij annulering binnen 24 uur na boeken heb je recht op volledige restitutie van het boekingsbedrag.
 • Bij annulering tot de 14e dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 30% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de reissom.
 • Bij annulering 24 uur voor of later bedragen de annuleringskosten 100% van de reissom.
 • Voor de annuleringsvoorwaarden geldt de initiële aankomstdatum.
 1. Verzekering, schade en waarborgsom.

Voor de vaartuigen is een verzekering afgesloten voor schade aan derden. Een en ander volgens de algemene waterpolis voorwaarden. Huurder en opvarende varen op eigen risico en voor eigen risico, verhuurder is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel. Het eigen risico van de verzekering bedraagt €250,- per gebeurtenis.

Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld. De volledige reparatie kosten moeten worden vergoed. Bij verlies van onderdelen of toebehoren dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden. Bij omslaan door eigen schuld worden bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere schade in rekening gebracht. Het gehuurde valt onder verantwoording van degene onder wiens naam gehuurd wordt.

De benzinetanks zijn gevuld met E5 benzine. Hier mag absoluut geen E10 benzine in. Wordt er wel E10 getankt dan wordt de volledige borg ingehouden!

 1. Afvaart en inleveren

U krijgt het gehuurde schoon mee. Bij het inleveren controleert de verhuurder het gehuurde. Er wordt van u verwacht dat het gehuurde schoon/opgeruimd wordt opgeleverd. Is dit niet het geval dan worden er €30 schoonmaak kosten ingehouden op de borg teruggave. Bij ernstige vervuiling zullen de totale schoonmaakkosten op de huurder worden verhaald.

 

Extra punten kampeerboot:

 • Het chemisch toilet dient leeg gegooid te worden bij het toiletgebouw in de haven. Hiervoor is een afgiftepunt.
 • De kookkist moet schoon worden opgeleverd.

 

 1. Te laat inleveren

Bij te laat inleveren worden delen van uren naar boven afgerond op halve uren en als huur doorberekend. De kosten voor elk uur te laat inleveren is €50,00.

 

 1. Uitsluitingen

Het is de huurder verboden om aan wedstrijden deel te nemen, andere vaartuigen te slepen, te varen boven windkracht 6 en tijdens onweersbuien.

De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden en of overmatig gebruik van alcohol en /of verdovende middelen het afvaren niet toestaan, dan wel gebieden om onverwijld terug te keren naar de haven of onverwijld naar een door hem

aangegeven afmeerplaats te varen of gebieden te gaan schuilen in verband met het weer. Uiteraard ontneemt dit alles nooit de eigen verantwoordelijkheid van de huurder. Ook op het water is er een promillages van 0,5 de maximum om een vaartuig te besturen.

De verhuurder dient ten alle tijden de aanwijzingen voor ankeren met spudpalen goed na te leven.

Huisdieren aan boord zijn niet toegestaan.

 

 1. Vaargebied

Het vaartuig mag worden gebruikt op het Lauwersmeer, kanalen, diepen en maren in Groningen en Friesland. De Waddenzee is ten strengste verboden.

Houdt u er rekening mee dat de boten zijn voorzien van GPS.

 1. Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, overlijden, of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Huurder gebruikt het gehuurde volledig op eigen risico. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld van en door verhuurder.

 1. Verantwoordelijkheid huurder

Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid van zichzelf en derden. Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van de verhuurder. Kinderen vallen onder verantwoording van de ouders of hun begeleiders. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het binnenvaart politie regelement en is verantwoordelijk voor het toepassen van de geldende vaarreglementen.

 • Huurder dient zoveel mogelijk de rechterzijde van het vaarwater aan te houden.
 • Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten bij bruggen.
 • Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers op het water, in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook niet te ruim nemen van bochten.
 • Het is verboden aan te meren onder bruggen op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
 • Rondvaartboten, zeilboten zonder motor, vrachtschepen, beroepsvaart hebben te allen tijde voorrang. ( bij een sluis schutting gaat beroepsvaart voor en groot gaat voor klein)
 • Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen de vaartuigen en andere objecten en of boten.
 • Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk en dienen toezicht te houden op minderjarige kinderen. Huren geschiedt volledig op eigen risico.
 • De verhuurder adviseert altijd zwemvesten of reddingsvesten te dragen voor degene die niet kunnen zwemmen. Deze kunt u lenen van Bootverhuur Zoutkamp.
 • Het maximaal aantal opvarenden per boot mag niet worden overschreden.

Verhuurder:                                           Datum:                                            huurder:

 

 

Rekeningnummer en naamgeving voor terugstorten Borg: