Algemene huurvoorwaarden Bootverhuur Zoutkamp

Voor de verhuur hanteren wij de algemene geldende voorwaarden voor huur en verhuur pleziervaartuigen zoals de Hiswa voorwaarden en de aanvullende bepalingen van Bootverhuur Zoutkamp.

Aanvullende bepalingen van huur en verhuurvoorwaarden van Bootverhuur Zoutkamp gevestigd te Zoutkamp KvKnr: 80884008.

 1. Huurperioden

Zoals aangegeven op de site www.bootverhuur-zoutkamp.nl

Dit geschiedt per dagdeel (4 uur) of een dag (8 uur) afwijkende periodes en of tijden in overleg. Er wordt bij afgifte van de boot een kopie van uw id-kaart of rijbewijs gemaakt, dit geschied met de kopie-id app van de overheid.

 1. Verzekering, schade en waarborgsom.

Voor de vaartuigen is een verzekering afgesloten voor schade aan derden. Een en ander volgens de algemene waterpolis voorwaarden. Huurder en opvarende varen op eigen risico en voor eigen risico, verhuurder is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel. Het eigen risico van de verzekering bedraagt €250,- per gebeurtenis.

Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode dient te worden gemeld. De volledige reparatie kosten moeten worden vergoed. Bij verlies van onderdelen of toebehoren dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden. Bij omslaan door eigen schuld worden bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere schade in rekening gebracht. Het gehuurde valt onder verantwoording van degene onder wiens naam gehuurd wordt.

Als waarborgsom voor een whaly New Classic 450 wordt €150 ,- gerekend. Deze dient voor afvaart betaald te worden.

 1. Afvaart en inleveren

U krijgt het gehuurde schoon mee. Bij het inleveren controleert de verhuurder het gehuurde. Er wordt van u verwacht dat het gehuurde schoon/opgeruimd wordt opgeleverd. Is dit niet het geval dan worden er €30 schoonmaak kosten ingehouden op de borg teruggave. Bij ernstige vervuiling zullen de totale schoonmaakkosten op de huurder worden verhaald.

 

 1. Te laat inleveren

Bij te laat inleveren worden delen van uren naar boven afgerond op halve uren en als huur doorberekend. De kosten voor elk uur te laat inleveren is €35,-. Houdt u er rekening mee dat, als u een ochtend deel huurt er ook mensen na u komen, die ook graag een middag willen varen.

 

 1. Uitsluitingen

Het is de huurder verboden om aan wedstrijden deel te nemen, andere vaartuigen te slepen, te varen boven windkracht 6, tijdens onweersbuien of te varen gedurende de nacht.

De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden en of overmatig gebruik van alcohol en /of verdovende middelen het afvaren niet toestaan, dan wel gebieden om onverwijld terug te keren naar de haven of onverwijld naar een door hem

aangegeven afmeerplaats te varen of gebieden te gaan schuilen in verband met het weer. Uiteraard ontneemt dit alles nooit de eigen verantwoordelijkheid van de huurder. Ook op het water is er een promillages van 0,5 de maximum om een vaartuig te besturen.

Huisdieren aan boord zijn niet toegestaan.

 

 1. Vaargebied

Het vaartuig mag worden gebruikt op het Lauwersmeer, kanalen, diepen en maren rondom Zoutkamp. De Waddenzee is ten strengste verboden.

Houdt u er rekening mee dat de boten zijn voorzien van GPS.

 1. Aansprakelijkheid verhuurder

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, overlijden, of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Huurder gebruikt het gehuurde volledig op eigen risico. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld van en door verhuurder.

 1. Verantwoordelijkheid huurder

Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid van zichzelf en derden. Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van de verhuurder. Kinderen vallen onder verantwoording van de ouders of hun begeleiders. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het binnenvaart politie regelement en is verantwoordelijk voor het toepassen van de geldende vaarreglementen.

 • Huurder dient zoveel mogelijk de rechterzijde van het vaarwater aan te houden.
 • Huurder dient zich te houden aan verkeersborden en verkeerslichten bij bruggen.
 • Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers op het water, in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook niet te ruim nemen van bochten.
 • Het is verboden aan te meren onder bruggen op hoeken van vaarwegen en aan woonboten.
 • Rondvaartboten, zeilboten zonder motor, vrachtschepen, beroepsvaart hebben te allen tijde voorrang. ( bij een sluis schutting gaat beroepsvaart voor en groot gaat voor klein)
 • Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen de vaartuigen en andere objecten en of boten.
 • Ouders zijn ten allen tijde verantwoordelijk en dienen toezicht te houden op minderjarige kinderen. Huren geschiedt volledig op eigen risico.
 • De verhuurder adviseert altijd zwemvesten of reddingsvesten te dragen voor degene die niet kunnen zwemmen. Deze kunt u lenen van Bootverhuur Zoutkamp.
 • Het maximaal aantal opvarenden per boot mag niet worden overschreden.

Verhuurder:                                           Datum:                                            huurder:

 

 

Rekeningnummer en naamgeving voor terugstorten Borg: